Công an Hòa Bình trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Công an Hòa Bình trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Hòa Bình là tỉnh miền núi, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, là địa bàn chiến lược về an ninh - quốc...

17 liên quan

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thanh Hóa theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thanh Hóa theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng khối đại đoàn...

145 liên quan

Giữ gìn dấu xưa

Những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã...

Tư tưởng không đồng nhất của nhà Lang trong tiểu thuyết 'Hoa hậu xứ Mường' và 'Vương quốc ảo ảnh' của Phượng Vũ

Người Mường có câu: Mường có lang, làng có đạo. Mường tức là đơn vị tổ chức xã hội, tập hợp nhiều làng...

1 liên quan

Miền thượng du trong trái tim Người

Sau ngày đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947), Bác Hồ định lên thăm đồng bào thượng du, nhưng Bác có việc...

Người chiến sĩ an ninh ngày đất nước mới độc lập

Cách mạng Tháng Tám (CMTT) thành công, chính quyền về tay nhân dân, ông được nhận vào Ty Liêm phóng tỉnh...

1 liên quan

Tang ma – một nét văn hóa độc đáo của người Mường

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Vương Anh trong bộ mo sử thi đồ sộ 'đẻ đất, đẻ nước' đã từng nói: 'Đám hiếu...