Bát trận đồ của Gia Cát Lượng, đỉnh cao dàn trận trong lịch sử quân sự

Bát trận đồ của Gia Cát Lượng, đỉnh cao dàn trận trong lịch sử quân sự

Do tư liệu lịch sử thất lạc nên người ta không thể nghiên cứu kỹ về trận pháp này, nhưng dựa trên những...

3 liên quan

'Phượng Tù Hoàng' làm bản điện ảnh: Ngô Diệc Phàm và Nghê Ni thủ vai chính?

'Phượng Tù Hoàng' làm bản điện ảnh: Ngô Diệc Phàm và Nghê Ni thủ vai chính?

Sau bản truyền hình do Vu Chính sản xuất, nay Phượng Tù Hoàng tiếp tục chuyển thể thành bản điện ảnh do Ngô...

3 liên quan

Thích khách Kinh Kha có võ nghệ ra sao mà dám hành thích Tần Thủy Hoàng?

Thích khách Kinh Kha có võ nghệ ra sao mà dám hành thích Tần Thủy Hoàng?

Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã hành thích bất thành Tần...

1 liên quan

Nguyễn Văn Thành và 'duyên nợ' với văn chương

Nguyễn Văn Thành và 'duyên nợ' với văn chương

Đầu thế kỷ XIX, một số khai quốc công thần của nhà Nguyễn, bằng cách này hay cách khác, lần lượt bị 'điểm...

Bài học làm người của Mạnh Thường Quân: Đừng kinh thường ai

Bài học làm người của Mạnh Thường Quân: Đừng kinh thường ai

Cách đối nhân xử thế của Mạnh Thường Quân dưới đây sẽ là bài học đắt giá hơn vàng mà bạn không nên bỏ lỡ.

Người về từ Thiên Quốc

Người về từ Thiên Quốc

Rung trời chuyển đất, chia đôi thiên hạ với nhà Thanh suốt 13 năm và góp phần giáng những nhát búa sấm sét...

Bài học làm người của Mạnh Thường Quân: Đừng kinh thường ai

Bài học làm người của Mạnh Thường Quân: Đừng kinh thường ai

Cách đối nhân xử thế của Mạnh Thường Quân dưới đây sẽ là bài học đắt giá hơn vàng mà bạn không nên bỏ lỡ!