Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đi thực địa tìm giải pháp cứu đàn voọc chà vá chân xám

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đi thực địa tìm giải pháp cứu đàn voọc chà vá chân xám

Trước tình trạng nguy cấp cần bảo vệ đàn voọc, tỉnh Quảng Nam lên phương án mua đất rừng của người dân để...

Quảng Nam mở rộng không gian sống cho voọc chà vá chân xám

Quảng Nam mở rộng không gian sống cho voọc chà vá chân xám

Ngày 9-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực sống...

Quảng Nam mua rừng sản xuất để bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám

Quảng Nam mua rừng sản xuất để bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám

Tại khu vực núi Hòn Dồ hiện có khoảng 20 cá thể voọc chà vá chân xám đang sinh sống bên trong khu rừng tự...

Tìm cách bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám tại Quảng Nam

Tìm cách bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám tại Quảng Nam

Ngày 9/8, ông Lê Trí Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác đã có chuyến đi thực địa...

Quảng Nam: Tìm giải pháp cứu đàn voọc chà vá chân xám

Quảng Nam: Tìm giải pháp cứu đàn voọc chà vá chân xám

Trước tình trạng nguy cấp cần bảo vệ đàn voọc, tỉnh Quảng Nam lên phương án mua đất rừng của người dân để...

Mua đất rừng mở rộng sinh cảnh cho Voọc Chà vá quý hiếm

Mua đất rừng mở rộng sinh cảnh cho Voọc Chà vá quý hiếm

Trước tình trạng nguy cấp cần bảo vệ đàn Voọc , tỉnh Quảng Nam lên phương án mua đất rừng của người dân để...

Quảng Nam: Mở rộng, kết nối sinh cảnh tự nhiên cho đàn voọc Chà vá chân xám

Quảng Nam: Mở rộng, kết nối sinh cảnh tự nhiên cho đàn voọc Chà vá chân xám

Ngày 9/8, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác đã thị sát khu vực núi...

Quảng Nam tìm giải pháp cứu đàn voọc chà vá chân xám

Quảng Nam tìm giải pháp cứu đàn voọc chà vá chân xám

Sáng ngày 9/8, tại khu vực núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, ông Lê Trí Thanh Phó chủ tịch UBND...

Quảng Nam trồng lại cây bản địa để bảo vệ voọc chà vá chân xám

Quảng Nam trồng lại cây bản địa để bảo vệ voọc chà vá chân xám

Trước tình trạng nguy cấp cần bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám, Phó chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu...

Phó Chủ tịch Quảng Nam tìm cách bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám

Phó Chủ tịch Quảng Nam tìm cách bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám

Ngày 9/8, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác đã có chuyến đi thực địa khu...

Quảng Nam tìm giải pháp cứu đàn voọc chà vá chân xám

Quảng Nam tìm giải pháp cứu đàn voọc chà vá chân xám

Quảng Nam đang lên phương án mua đất rừng của người dân để trồng các loại cây bản địa mở rộng vùng sống cho...

Phó Chủ tịch Quảng Nam băng rừng tìm không gian sống cho voọc chà vá

Phó Chủ tịch Quảng Nam băng rừng tìm không gian sống cho voọc chà vá

Sáng nay, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có chuyến đi thực địa khu vực sống của đàn voọc...