Bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng giao thông: Góp phần kéo dài tuổi thọ công trình

Bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng giao thông: Góp phần kéo dài tuổi thọ công trình

Nguồn vốn bảo trì, bảo dưỡng công trình hạ tầng giao thông hằng năm của trung ương và của tỉnh phân bổ khá...

20 liên quan

Sẽ lập Cục Công nghiệp ICT thúc đẩy sản xuất thiết bị Made in Vietnam

Sẽ lập Cục Công nghiệp ICT thúc đẩy sản xuất thiết bị Made in Vietnam

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về mặt chủ trương cho Bộ TT&TT thành lập Cục Công nghiệp ICT trên cơ sở Vụ...

5 liên quan

Sẽ lập Cục Công nghiệp ICT thúc đẩy sản xuất thiết bị Made in Vietnam

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về mặt chủ trương cho Bộ TT&TT thành lập Cục Công nghiệp ICT trên cơ sở Vụ...

Sẽ lập Cục Công nghiệp ICT thúc đẩy sản xuất thiết bị Made in Vietnam

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về mặt chủ trương cho Bộ TT&TT thành lập Cục Công nghiệp ICT trên cơ sở Vụ...

5 liên quan

Thủ tướng đồng ý cho thành lập Cục Công nghiệp ICT để thúc đẩy sản xuất thiết bị made in Vietnam

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về mặt chủ trương cho Bộ TT&TT thành lập Cục Công nghiệp ICT để thúc đẩy sản...

Gấp rút đổi mới đào tạo để đẩy nhanh 'chính quy hóa' Công an xã

Chủ trương xây dựng lực lượng Công an (CA) xã chính quy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn...

13 liên quan