Cơ sở kinh doanh gây tiếng ồn ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai): Vi phạm tái diễn

Cơ sở kinh doanh gây tiếng ồn ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai): Vi phạm tái diễn

Bật nhạc với âm thanh quá cỡ, hoạt động quá giờ quy định khiến sinh hoạt của người dân xung quanh bị đảo...

Con đường chân - thiện - mỹ

Con đường chân - thiện - mỹ

Đạo đức với một con người, hiểu nôm na là người đó sống có tử tế, đàng hoàng. Những ngày này, người ta lại...

Bộ trưởng Thiện không kham nổi đạo đức xuống cấp

'Từ trước đến nay, cứ nói đến đạo đức là các cơ quan nói đã giao cho ngành Văn hóa rồi. Với tư tưởng như...

Người nặng lòng với văn hóa dân tộc

Hiện nay, trong số hơn 850 bộ cồng chiêng trên địa bàn huyện Kông Chro (Gia Lai), ông Đinh Keo đã tận tay...

2 liên quan

Bạo lực gia đình không còn là 'chuyện riêng'…

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ năm 2008. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện, công...

47 liên quan

Ngư dân trẻ và bài toán mang tên tệ nạn

Do thiếu nơi vui chơi, giải trí nên không ít ngư dân trẻ ở các vùng biển hiện nay thường la cà ở các quán...

57 liên quan