Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: 'Không có người giỏi thì tăng hay giảm biên chế cũng không giải quyết được vấn đề'

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: 'Không có người giỏi thì tăng hay giảm biên chế cũng không giải quyết được vấn đề'

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu đề xuất có cơ chế đãi ngộ để thu hút được nhiều cán bộ có trình độ, năng lực làm đại...

115 liên quan

Quan sát nghị trường: 'Nghị gật'

Quan sát nghị trường: 'Nghị gật'

'Có nhiều nơi người ta dùng đến từ 'nghị gật', tức là đại biểu không hiểu tình hình địa phương, không phát...

115 liên quan

Phân quyền không rạch ròi: Cấp trên còn hành cấp dưới

Các đại biểu đề nghị cần rạch ròi phân cấp, phân quyền, ủy quyền để dễ dàng quy trách nhiệm cá nhân.

115 liên quan

Phân cấp, phân quyền phải rõ ràng

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nếu Luật Tổ chức chính quyền địa phương phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa...

4 liên quan

Cần cơ chế đãi ngộ thu hút người tài tham gia Hội đồng nhân dân

Sáng ngày 25/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe giải trình, tiếp...

90 liên quan

Đã bị kỷ luật, đại biểu đừng lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ

Đại biểu bị kỷ luật mà khi làm đơn xin nghỉ, lấy lý do sức khỏe là không trung thực với nhân dân.

115 liên quan

Nhiều nơi dùng từ 'nghị gật', vì nhân dân thì 'nóng', hội trường thì rất 'lạnh'

Theo đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP. Hà Nội) phải có cơ chế đãi ngộ để thu hút được nhiều cán bộ...

Đại biểu của dân, đừng để dân gọi là 'Nghị gật'

ĐB Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng, phải thu hút được nhiều cán bộ có năng lực làm đại biểu HĐND chuyên...

115 liên quan

Cần cơ chế thu hút cán bộ có năng lực cho Hội đồng Nhân dân

Theo Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, phải có cơ chế đãi ngộ để thu hút được nhiều cán bộ có trình độ, năng lực làm...

115 liên quan

Đại biểu lo thiếu người tài trong HĐND sẽ có nhiều 'nghị gật'

Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu, phải có cơ chế đãi ngộ xứng đáng để thu hút người tài tham gia HĐND các cấp.

115 liên quan

Tăng, giảm cán bộ cấp phó HĐND, UBND không nên cào bằng

Thảo luận về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị...

140 liên quan

'Có nơi gọi 'nghị gật' vì nhân dân nóng mà hội trường lại lạnh'

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đề nghị cần cơ chế thu hút cán bộ có trình độ, năng lực làm đại biểu HĐND,...

115 liên quan

Nhiều người dùng từ 'nghị gật' để nói đại biểu không hiểu thực tiễn

Nhiều người dùng từ 'nghị gật' để nói về đại biểu không hiểu tình hình địa phương. Nhân dân thì nóng, hội...

'Để phát hiện những ĐBQH ngoài Đảng như ông Dương Trung Quốc rất khó'

PGS.TS Phạm Xanh cho rằng để phát hiện được những đại biểu Quốc hội ngoài Đảng như ông Dương Trung Quốc,...