Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên toàn quốc

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên toàn quốc

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam...

7 liên quan

Thi vẽ tranh cổ động về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thi vẽ tranh cổ động về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền và tiếp tục nâng cao nhận thức về tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe,...

7 liên quan

Thi vẽ tranh cổ động phòng chống tác hại của thuốc lá

Thi vẽ tranh cổ động phòng chống tác hại của thuốc lá

Điều tra mới đây cho thấy 70% số người hút thuốc đã cố gắng để bỏ thuốc và hơn 60% người không hút thuốc cố...

3 liên quan

Phát động cuộc thi 'Vẽ tranh cổ động về phòng, chống tác hại của thuốc lá'

Phát động cuộc thi 'Vẽ tranh cổ động về phòng, chống tác hại của thuốc lá'

Ngày 10/3, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ...

Phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam...

7 liên quan