Miền trung phát triển du lịch đường Hồ Chí Minh (Kỳ 1)

Miền trung phát triển du lịch đường Hồ Chí Minh (Kỳ 1)

Ðường Trường Sơn với tổng chiều dài hơn 17 nghìn km đã trở thành tuyến đường huyền thoại, góp phần làm nên...

2 liên quan

Du lịch hoài niệm trên đường Trường Sơn huyền thoại

Du lịch hoài niệm trên đường Trường Sơn huyền thoại

Nhiều di tích trên hệ thống đường Trường Sơn gắn với bao chiến công hiển hách, oanh liệt của bộ đội, thanh...

9 liên quan

Trở lại Trường Sơn

Trở lại Trường Sơn

Cách đây 21 năm, tôi được vinh dự tháp tùng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trong chuyến thị sát Trường Sơn để...

6 liên quan

Chuyện về một bức ảnh lịch sử

Chuyện về một bức ảnh lịch sử

Bức ảnh in trên trang báo này có tuổi thọ hơn nửa thế kỷ, được in lần đầu trên báo 'Tiền phong' đầu năm 1967,...

5 liên quan

Kỳ 1: 'Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng'

Kỳ 1: 'Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng'

Cách đây 60 năm, ngày 19-5-1959, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết...

16 liên quan

Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ - 'Người Tư lệnh đầu tiên của bộ đội Trường Sơn năm ấy'

Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ - 'Người Tư lệnh đầu tiên của bộ đội Trường Sơn năm ấy'

'Đường Trường Sơn con đường vĩ đại/ Đã trở thành huyền thoại cùng cha…' là câu thơ mà bà Phan Thị Gia Liên...

3 liên quan