Ai 'thủ tiêu' hơn 140 ha rừng dương lá chắn thiên tai ở Bình Định?

Ai 'thủ tiêu' hơn 140 ha rừng dương lá chắn thiên tai ở Bình Định?

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo điều tra làm rõ việc hơn 140ha rừng dương, lá chắn thiên tai cho hàng ngàn...

15 liên quan

Dân lo lắng vì hơn 140 ha rừng dương chắn cát ở Bình Định bị tàn phá

Dân lo lắng vì hơn 140 ha rừng dương chắn cát ở Bình Định bị tàn phá

Hơn 140 ha rừng trong Khu Kinh tế Nhơn Hội đã bị đốt, phá. Khu rừng này nằm gần khu dân cư, là lá chắn mưa...

Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo làm rõ vụ hàng trăm héc ta rừng dương bị 'khai tử'

Kết quả kiểm tra, xác minh sẽ phải báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 30/9.

2 liên quan

Lá chắn thiên tai hơn 140 ha ở Bình Định bị 'thủ tiêu' trơ gốc

Lá chắn thiên tai hơn 140 ha ở Bình Định bị 'thủ tiêu' trơ gốc

Hơn 140ha rừng dương che chắn thiên tai cho hàng ngàn người dân ở 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát, tỉnh Bình...

15 liên quan

Hàng trăm ha rừng dương bị 'khai tử'

Thật khó tin, hàng trăm héc ta rừng phòng hộ ven biển nằm trên địa bàn 2 huyện Phù Cát và Tuy Phước (Bình...

15 liên quan

Rừng phòng hộ bị 'tàn sát'

Trên 140ha rừng phòng hộ ở 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát (tỉnh Bình Định) bất ngờ bị phá trắng. Điều đáng...