'Tốt nhất là miệng nói, tay làm, nêu gương cho người khác...'

'Tốt nhất là miệng nói, tay làm, nêu gương cho người khác...'

'Phong cách Hồ Chí Minh' là một di sản vô giá mà Người đã để lại cho chúng ta. Phong cách ấy là kết tinh...

3 liên quan

Ý Đảng, lòng dân ở Thoại Sơn

Ý Đảng, lòng dân ở Thoại Sơn

Năm 2018, huyện Thoại Sơn (An Giang) là đơn vị đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM), sớm...

1 liên quan

10 đơn vị đến các quận tham gia sơ khảo Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố

Ngày 24/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp TP năm 2019 với...

125 liên quan

Đức tính khiêm nhường và tình yêu thương bao la của Bác

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toát lên đức tính khiêm nhường và tình thương bao la trong suốt...

Phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 27 -8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...

Noi gương Bác, việc gì có lợi cho dân phải làm hết sức

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), ngày 22-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối...

Hôm nay giao lưu toàn quốc với các điển hình tiêu biểu

Trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều những tập thể, cá...

160 liên quan

Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân

Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh thể hiện nhiều cách. Người chú ý lắng nghe ý kiến và giải...

3 liên quan

Gắn liền việc thực hiện Nghị quyết 33 với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 29/5, tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW...

94 liên quan

Lan tỏa và truyền cảm hứng với nhân loại

Ngày 22/5, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội thảo khoa học 'Di chúc Hồ Chí Minh: Giá...

121 liên quan

55 năm, người Rạng Đông vẫn khắc sâu những lời Bác dạy

Dân tộc Việt Nam có một di sản quý báu đó là Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh, có bản Di chúc...

Học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và...

Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện đặc trưng cho mối quan hệ giữa Đảng và các tổ...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mệnh lệnh từ mỗi trái tim

Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm...

23 liên quan