Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về vấn đề biển Đông

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về vấn đề biển Đông

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định chắc chắn Việt Nam sẽ đề cập đến vấn đề...

17 liên quan

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về tình hình biển Đông

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về tình hình biển Đông

Bên lề Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020, Thượng...

57 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về an ninh ở Biển Đông

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về an ninh ở Biển Đông

An ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của cả thế giới...

57 liên quan

Tích cực chuẩn bị hoạt động quốc phòng - quân sự hướng tới Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Tích cực chuẩn bị hoạt động quốc phòng - quân sự hướng tới Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN năm 2020 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề...

17 liên quan

Bộ Quốc phòng triển khai Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN 2020

Bộ Quốc phòng triển khai Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN 2020

Sáng 17/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường...

17 liên quan

Chuẩn bị cho các hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020

Chuẩn bị cho các hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020

Ngày 17-7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ...

17 liên quan