Yên ả thị trường bất động sản

Yên ả thị trường bất động sản

Tính đến ngày 20/6/2018, tổng giá trị tồn kho bất động sản (BĐS) còn khoảng 24.072 tỷ đồng, so với lúc đỉnh...

Tồn kho bất động sản còn ở mức hơn 24.000 tỷ đồng

Tồn kho bất động sản còn ở mức hơn 24.000 tỷ đồng

Tính thanh khoản của thị trường bất động sản được duy trì ở mức khá, với nhu cầu thực, tồn kho bất động sản...

Tồn kho bất động sản còn hơn 24.000 tỷ đồng

Tồn kho bất động sản còn hơn 24.000 tỷ đồng

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (BĐS) thuộc Bộ Xây dựng cho biết, thị trường duy trì xu hướng ổn...

Tồn kho bất động sản còn hơn 24.000 tỷ đồng

Tồn kho bất động sản còn hơn 24.000 tỷ đồng

Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết, thị trường duy trì xu hướng phát triển...

Còn khoảng hơn 24.000 tỷ đồng tồn kho bất động sản

Còn khoảng hơn 24.000 tỷ đồng tồn kho bất động sản

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến ngày 20/6/2018, tổng giá trị tồn...

Hà Nội: Công ty EMC phản hồi về tranh chấp thuê mặt bằng

Hà Nội: Công ty EMC phản hồi về tranh chấp thuê mặt bằng

Tháng 3/2018, Báo PLVN đăng bài viết 'Giải pháp nào trục xuất bên thuê nhà xưởng không chịu trả mặt bằng',...

TP HCM tồn kho bất động sản hơn 4500 tỷ đồng

TP HCM tồn kho bất động sản hơn 4500 tỷ đồng

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến thời điểm này, tổng giá trị tồn...