Nâng cao chất lượng phiên giải trình giữa hai kỳ họp HÐND các cấp

Nâng cao chất lượng phiên giải trình giữa hai kỳ họp HÐND các cấp

Tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp là nội dung mới, được Hội đồng nhân dân (HÐND) các cấp của thành...

1 liên quan

Đồ Sơn (Hải Phòng): Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống

Đồ Sơn (Hải Phòng): Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống

Sáng nay 18/9, tại sân vận động Đồ Sơn diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.

Tăng cường quản lý lễ hội

Tăng cường quản lý lễ hội

Tạm ngừng tổ chức lễ hội; quy định đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội cũng như những nguyên tắc trong tổ chức...

Hải Phòng: Đổi mới tổ chức, quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018

Hải Phòng: Đổi mới tổ chức, quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018

Sau khi nhận được công văn số 3773/UBND-VH ngày 20/6/2018 của UBND TP Hải Phòng 'V/v thực hiện ý kiến chỉ...

Thực hiện 2 Quy tắc ứng xử: Nắn chỉnh hành vi lệch chuẩn văn hóa

Thực hiện 2 Quy tắc ứng xử: Nắn chỉnh hành vi lệch chuẩn văn hóa

Không thiếu những bài học liên quan đến ứng xử của cán bộ - những 'công bộc' của Nhân dân đã xảy ra. Chính...

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Hải Phòng yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Hải Phòng yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL

VH- Sau văn bản của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký trả lời công văn của UBND TP Hải Phòng về việc...