Chết nghẹn vì nhận lời thách đố ăn 50 quả trứng

Chết nghẹn vì nhận lời thách đố ăn 50 quả trứng

Một người đàn ông đã tử vong sau khi nhận lời thách đấu ăn 50 quả trứng, nhưng mới chỉ ăn đến quả thứ 41...

Người đàn ông chết oan vì một lời thách đố

Người đàn ông chết oan vì một lời thách đố

Một người đàn ông đã tử vong sau khi nhận lời thách đấu ăn 50 quả trứng, nhưng mới chỉ ăn đến quả thứ 41...

12 liên quan

Nhận thách đấu ăn 50 quả trứng, một người đàn ông tử vong

Nhận thách đấu ăn 50 quả trứng, một người đàn ông tử vong

Mâu thuẫn trong khi đi chợ cùng bạn, người đàn ông 42 tuổi đã nhận lời thách đấu ăn 50 quả trứng liền lúc....

12 liên quan

Chết nghẹn vì nhận lời thách đố ăn 50 quả trứng

Chết nghẹn vì nhận lời thách đố ăn 50 quả trứng

Một người đàn ông đã tử vong sau khi nhận lời thách đấu ăn 50 quả trứng, nhưng mới chỉ ăn đến quả thứ 41...

Tử vong sau khi cố gắng ăn 50 quả trứng gà cùng một lúc

Tử vong sau khi cố gắng ăn 50 quả trứng gà cùng một lúc

Ông Yadav lần lượt ăn từng cái trứng một và mọi việc bắt đầu có vẻ suôn sẻ. Tuy nhiên, khi ăn đến quả trứng...

Thi ăn đến quả trứng thứ 42 thì đột tử

Thi ăn đến quả trứng thứ 42 thì đột tử

Một người đàn ông Ấn Độ sau khi tham gia cuộc thi thử thách ăn 50 quả trứng, bất ngờ ngã ra bất tỉnh và...