Khánh Hòa: Nước sinh hoạt nông thôn chất lượng chưa đồng đều

Khánh Hòa: Nước sinh hoạt nông thôn chất lượng chưa đồng đều

Theo thống kê, năm 2020, toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 178.266 hộ gia đình/890.000 người dân sinh sống ở...

3 liên quan

Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Chất lượng chưa đồng đều

Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Chất lượng chưa đồng đều

Đến nay, hơn 99% người dân vùng nông thôn trên toàn tỉnh đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tuy...

3 liên quan

Xã Suối Cát: Phát triển loại hình vườn sinh thái

Xã Suối Cát: Phát triển loại hình vườn sinh thái

Với lợi thế núi non, sinh cảnh của khu vực Hòn Bà, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đang khuyến khích...

Rút kinh nghiệm sai sót tại dự án Kè và tuyến đường số 1 dọc sông Cái và sông Suối Dầu

Rút kinh nghiệm sai sót tại dự án Kè và tuyến đường số 1 dọc sông Cái và sông Suối Dầu

Ngày 7-9, lãnh đạo UBND huyện Diên Khánh cho biết, huyện vừa tổ chức cuộc họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm...

Chuẩn bị đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chuẩn bị đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo Nghị định 22 của Chính phủ, các địa phương phải tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thẩm...

5 liên quan

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 4 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 4 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND...

281 liên quan

Diên Khánh: Bố trí hơn 194 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản

Diên Khánh: Bố trí hơn 194 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản

Năm 2020, kế hoạch sử dụng vốn xây dựng cơ bản của huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) hơn 194 tỷ đồng. Trong đó,...

1 liên quan

Bờ sông khu vực Trại chăn nuôi Suối Dầu: Bị sạt lở nghiêm trọng

Bờ sông khu vực Trại chăn nuôi Suối Dầu: Bị sạt lở nghiêm trọng

Nhiều năm nay, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) đã gây...