Trend Micro đạt kết quả cao trong thử nghiệm bảo mật Tendpoint Security Testing Matters 2018 của NSS Labs

Trend Micro đạt kết quả cao trong thử nghiệm bảo mật Tendpoint Security Testing Matters 2018 của NSS Labs

Bên cạnh đó, Trend Micro Security còn nhận được đánh giá 'security effectiveness' (bảo mật hiệu quả) với thành...

5 liên quan

Các phần mềm diệt virus được kiểm nghiệm như thế nào?

Các phần mềm diệt virus được kiểm nghiệm như thế nào?

Có nhiều tổ chức độc lập chuyên kiểm nghiệm các phần mềm bảo mật, trong đó có NSS Labs.

5 liên quan

Trend Micro Security đạt kết quả cao trong thử nghiệm bảo mật

Trend Micro Security đạt kết quả cao trong thử nghiệm bảo mật

Dựa trên kết quả thử nghiệm Advanced Endpoint Protection 2018 (AEP), NSS Labs đã đưa ra danh sách những phần...

5 liên quan

NSS Labs đánh giá cao độ bảo mật của Trend Micro

NSS Labs đánh giá cao độ bảo mật của Trend Micro

NSS Labs - đơn vị kiểm tra bảo mật độc lập, vừa đưa ra kết quả cho cuộc thử nghiệm công nghệ Endpoint Security...

5 liên quan

Ứng dụng bảo mật không thể thiếu trên máy tính
Ứng dụng bảo mật không thể thiếu trên máy tính - Ảnh 1 Ứng dụng bảo mật không thể thiếu trên máy tính - Ảnh 2 Ứng dụng bảo mật không thể thiếu trên máy tính - Ảnh 3

Ứng dụng bảo mật không thể thiếu trên máy tính

Theo kết quả kiểm tra của NSS Labs, Trend Micro Security là một trong những phần mềm bảo mật được đánh giá...

5 liên quan