Hà Nội: Tăng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Hà Nội: Tăng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Trong năm 2018, TP. Hà Nội sẽ ban hành quy định, tiêu chí cụ thể về quản lý chất lượng nông sản tại các chợ...

3 liên quan

Hà Nội: Năm 2017, phát hiện 26.310 cơ sở vi phạm An toàn thực phẩm

Hà Nội: Năm 2017, phát hiện 26.310 cơ sở vi phạm An toàn thực phẩm

Đây là thông tin trên được Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết tại Hội nghị giao ban Báo chí...

3 liên quan

An toàn thực phẩm: Đừng dễ dãi trong tiêu dùng

An toàn thực phẩm: Đừng dễ dãi trong tiêu dùng

Đây vừa là lời kêu gọi, vừa là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta khi đứng trước vấn đề luôn là mối quan tâm...

3 liên quan

Hà Nội: Năm 2017, phát hiện 26.310 cơ sở vi phạm An toàn thực phẩm

Hà Nội: Năm 2017, phát hiện 26.310 cơ sở vi phạm An toàn thực phẩm

Thông tin trên được Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết tại Hội nghị giao ban Báo chí Thành...

10 liên quan

Hà Nội khẩn trương triển khai xe kiểm nghiệm nhanh Vệ sinh an toàn thực phẩm

Hà Nội khẩn trương triển khai xe kiểm nghiệm nhanh Vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong năm 2018, Hà Nội sẽ triển khai 5 xe kiểm nghiệm nhanh chuyên dụng để tăng cường xét nghiệm về dư lượng...

10 liên quan

Hà Nội: Điều 5 xe xét nghiệm nhanh dư lượng hóa chất 'trấn' tại các chợ

Hà Nội: Điều 5 xe xét nghiệm nhanh dư lượng hóa chất 'trấn' tại các chợ

Năm 2018, Hà Nội sẽ triển khai hoạt động 5 xe ô tô kiểm nghiệm nhanh chuyên dụng về an toàn thực phẩm để xét...

10 liên quan

Hà Nội xử phạt ATTP tới hơn 38 tỷ đồng

Hà Nội xử phạt ATTP tới hơn 38 tỷ đồng

Trong năm 2017, trên địa bàn TP đã có hơn 7.200 cơ sở vị sử phạt vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP).rn

10 liên quan

Hà Nội xử phạt hơn 7.200 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội xử phạt hơn 7.200 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin trên được ông Trần Văn Chung, Phó giám đốc Sở Y tế, thường trực Ban chỉ đạo công tác an toàn thực...

10 liên quan