Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững

Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững

Trân trọng giới thiệu Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Việt Nam trúng cử...

11 liên quan

Thông điệp Tổng Bí thư khi Việt Nam tái đắc cử tại HĐBA LHQ

Thông điệp Tổng Bí thư khi Việt Nam tái đắc cử tại HĐBA LHQ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết việc Việt Nam tái đắc cử vị trí Ủy viên không thường...

43 liên quan

Thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững'

Thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững'

Nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021,...

53 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững'

Nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021,...

53 liên quan

Thông điệp của Tổng bí thư nhân Việt Nam trở lại Hội đồng Bảo an LHQ

Thông điệp của Tổng bí thư nhân Việt Nam trở lại Hội đồng Bảo an LHQ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng việc Việt Nam đắc cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an cho thấy...

19 liên quan