Xây dựng Đảng về đạo đức - thành quả và những vấn đề đặt ra

Xây dựng Đảng về đạo đức - thành quả và những vấn đề đặt ra

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng Cộng sản Việt...

14 liên quan

Kỷ niệm ngày thống nhất, đọc tác phẩm Hồ Chí Minh

Kỷ niệm ngày thống nhất, đọc tác phẩm Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), hai bộ sách...

1 liên quan

3 lý do để xem phim 'The Platform' - một phiên bản tối tăm và tàn bạo hơn 'Ký sinh trùng' gấp nhiều lần

3 lý do để xem phim 'The Platform' - một phiên bản tối tăm và tàn bạo hơn 'Ký sinh trùng' gấp nhiều lần

3 lý do mà bạn không thể bỏ lỡ bộ phim 'The Platform', hiện đã có mặt trên Netflix.

Tít bài 'Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc' gây tranh cãi: TS Nhị Lê lên tiếng

Tác giả Nhị Lê làm rõ những tranh cãi xung quanh tít bài báo 'Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành...

Ngày xuân…'nhặt sạn' chữ nghĩa

Một trong những điều hay của Tiếng Việt chính là sử dụng từ ngữ nhằm biểu đạt thái độ và 'cấp độ' ứng xử...

Ðại hội lần thứ IV của Ðảng

Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự...

2 liên quan

Rèn luyện bản lĩnh chính trị là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên

Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản...

210 liên quan

Lười học, ngại học lý luận chính trị - căn bệnh nguy hiểm

Lý luận có vai trò quan trọng và việc giáo dục lý luận chính trị (LLCT), xây dựng nhận thức đúng đắn và...

Dự thảo Nghị định tự chủ cởi mở trên chữ nghĩa, trói buộc trong thực tế

Yêu cầu đưa ra quy mô đào tạo chính quy, trong khi mới đây bộ cho rằng bằng chính quy, tại chức…có giá trị...

Bản lĩnh và đạo đức nhà báo trong thời đại 'bùng nổ' thông tin

Bản lĩnh và đạo đức nhà báo trong thời đại 'bùng nổ' thông tin

Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), người làm báo khắc sâu lời căn dặn...