Trích khấu hao tài sản cố định cho doanh nghiệp

Trích khấu hao tài sản cố định cho doanh nghiệp

Công ty tôi là công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, được nhà nước giao rừng và đã...

1 liên quan

Chi phí khấu hao trong sản xuất thử có được khấu trừ thuế?

Chi phí khấu hao trong sản xuất thử có được khấu trừ thuế?

) - Năm 2019, một doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc dự kiến nhập mới một số tài sản để phục...

2 liên quan

Chuyện 'buốt ruột' trên giảng đường: Lương bèo, áp lực, chảy máu chất xám

Lương không tịnh tiến theo thời gian trong khi công việc ngày càng áp lực. Vậy làm thế nào để giảng viên là...

1 liên quan

Khi nào được khấu hao nhanh tài sản cố định?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu khấu hao nhanh tài sản cố định (TSCĐ) để đổi mới công nghệ. Cục...

Dân số là một trong ba vấn đề của quá trình sản xuất

Ngày 18/11, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm 'Nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới'.

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Hiện nay, quá trình phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy, đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu...

4 liên quan

Không thể tăng năng suất bằng tăng giờ làm

Người lao động có quyền được lao động, làm việc để có thu nhập nhưng cũng có quyền được nghỉ ngơi, học tập,...

162 liên quan

Xem xét quyền con người khi mở rộng khung giờ làm thêm

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm tại Hội thảo góp ý Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)...

205 liên quan

Giải pháp tăng cường quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tiết kiệm chi phí trong kinh doanh, trong sản xuất, tạo ra lợi nhuận là vấn đề mà bất cứ doanh nghiệp nào...

Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay

Doanh nghiệp siêu nhỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tạo ra việc làm chủ yếu và tăng...

145 liên quan

Hải quan Hà Nam Ninh tích cực giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp

Tại 2 hội nghị đối thoại DN được tổ chức vào đầu tháng 4, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã nhận được 27 vấn đề...