Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Đề xuất quy định xây dựng, ban hành VBQPPL của Bộ Công Thương

Đề xuất quy định xây dựng, ban hành VBQPPL của Bộ Công Thương

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Đồng bộ Luật Kiểm toán nhà nước và các luật chuyên ngành

Đồng bộ Luật Kiểm toán nhà nước và các luật chuyên ngành

Báo Đại Đoàn Kết
Rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước

Rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước

Báo Công Thương
Tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Ai Cập

Tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Ai Cập

Báo Thế Giới & Việt Nam
Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm toán năm 2024

Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm toán năm 2024

Báo Đại Đoàn Kết
Chức danh nào được sử dụng xe ô tô công với giá mua tối đa 1,4 tỷ đồng?

Chức danh nào được sử dụng xe ô tô công với giá mua tối đa 1,4 tỷ đồng?

Báo Thế Giới & Việt Nam
Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Báo Pháp Luật Việt Nam
Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
Tăng cường hợp tác, nâng cao vị thế Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Tăng cường hợp tác, nâng cao vị thế Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết
BỔ SUNG, HOÀN THIỆN BÁO CÁO LỘ TRÌNH RÚT NGẮN QUY TRÌNH, THỜI GIAN QUYẾT TOÁN NSNN HẰNG NĂM THEO ĐÚNG YÊU CẦU TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 91/2023/QH15

BỔ SUNG, HOÀN THIỆN BÁO CÁO LỘ TRÌNH RÚT NGẮN QUY TRÌNH, THỜI GIAN QUYẾT TOÁN NSNN HẰNG NĂM THEO ĐÚNG YÊU CẦU TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 91/2023/QH15

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội

Chính phủ ban hành quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Thời báo Tài chính
Diễn đàn 'Phát hiện những nút thắt trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - Vai trò của Kiểm toán nhà nước'

Diễn đàn 'Phát hiện những nút thắt trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - Vai trò của Kiểm toán nhà nước'

Báo Đại Đoàn Kết
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm toán thị trường bảo hiểm nhân thọ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm toán thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tạp chí Đầu tư Tài chính
Quy định mới về mua sắm, sử dụng xe ô tô của lãnh đạo cấp cao

Quy định mới về mua sắm, sử dụng xe ô tô của lãnh đạo cấp cao

Báo Pháp Luật TP.HCM
Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Báo Đắk Nông
Ủy viên Trung ương Đảng được sử dụng xe công có giá 1,6 tỷ đồng

Ủy viên Trung ương Đảng được sử dụng xe công có giá 1,6 tỷ đồng

Tạp chí Đầu tư Tài chính