Bảo tồn truyền thống giáo dục khoa cử bằng... số hóa

Bảo tồn truyền thống giáo dục khoa cử bằng... số hóa

Tại Hội thảo 'Văn Miếu - Quốc Tử Giám và giáo dục Nho học Việt Nam' vừa diễn ra tại Trung tâm Hoạt động Văn...

2 liên quan

Hội thảo khoa học 'Văn Miếu - Quốc Tử Giám và giáo dục Nho học Việt Nam'

Hội thảo khoa học 'Văn Miếu - Quốc Tử Giám và giáo dục Nho học Việt Nam'

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa...

2 liên quan

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) biểu tượng của giáo dục Nho học Việt Nam

Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn liền với giáo dục Nho học Việt Nam, trở thành đỉnh cao và biểu tượng của nền...

2 liên quan

Lịch sử khoa cử Việt Nam với truyền thống giáo dục Nho học

Nhiều thông tin về lịch sử khoa cử Việt Nam từ khoa thi đầu tiên cho đến khoa thi cuối cùng của nền giáo...

Học trò ngày xưa thi như thế nào để đỗ trạng nguyên?

Để đỗ trạng nguyên, nho sinh thường phải trải qua quá trình học tập vất vả, thuộc lòng nhiều sách kinh...

130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng ban Thường trực Quốc hội

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cụ, VOV thực hiện chương trình phát thanh nhằm ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và...

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông còn là một nhà thơ lỗi lạc

Sự nghiệp văn chương của Lê Hữu Trác không phải nhỏ. Nhưng ngọn núi y học khổng lồ lại che mất nghiệp văn...

Bà tổ nghề làng gốm Chu Đậu: Rạng danh Việt Nam

Nổi danh từ thế kỷ 15 khi đưa gốm Chu đậu rạng danh khắp nơi trên thế giới, bà Bùi Thị Hý, bà tổ nghề gốm...

1 liên quan

Tìm hiểu về người làm rạng danh phụ nữ Việt Nam

Nổi danh từ thế kỷ XV khi đưa Gốm Chu đậu rạng danh khắp nơi trên thế giới, bà Bùi Thị Hý - bà Tổ nghề gốm...