Ngoài tám Thánh đạo không có quả vị Sa-môn

Ngoài tám Thánh đạo không có quả vị Sa-môn

Quả vị Sa-môn hay bốn quả Sa-môn, bốn quả Thanh văn, bốn quả Thánh gồm Sơ quả Tu-đà-hoàn (Dự lưu, Thất...

Tạo nghiệp thiện có thoát luân hồi?

Tạo nghiệp thiện có thoát luân hồi?

GN -

Hối lỗi phải từ nơi tâm

Ngoại trừ các bậc Thánh phiền não lậu hoặc đã đoạn tận, còn người phàm thì ai cũng có lỗi lầm. Người ta chỉ...

1 liên quan

Vào nhà đạo có nên tính theo đời?

Trong giáo luật của Đức Phật có quy định là Phật tử thì phải xưng con với thầy (Tăng, Ni) dù họ nhỏ tuổi...

1 liên quan

Núp bóng trung tâm ngoại ngữ để truyền đạo trái phép

Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng do một người Hàn Quốc đứng đầu, Công an phát hiện nhóm giáo viên...

22 liên quan

Truyền thống hiếu học

Khởi điểm, Văn Miếu là trường học của hoàng gia, học trò đầu tiên chính là các hoàng tử nhà Lý sau đó từng...

Vừa mới sang năm 2019 được vài ngày, showbiz Việt đã xuất hiện hai 'thánh đạo' đầy tai tiếng chiếm hết spotlight

Năm 2019 chỉ vừa sang chưa được 10 ngày nhưng bấy nhiêu cũng đủ thời gian để Châu Đăng Khoa và JayKii trở...

Cái thấy của bậc vào dòng

Vào dòng tức Nhập lưu hay Dự lưu, là từ dòng đời bước vào dòng Thánh, từ địa vị phàm phu bước lên địa vị...