PV Drilling (PVD): Năm 2020 đặt mục tiêu lãi 68 tỷ đồng, giảm 63% so với 2019

PV Drilling (PVD): Năm 2020 đặt mục tiêu lãi 68 tỷ đồng, giảm 63% so với 2019

Năm 2020 PV Drilling (PVD) đặt mục tiêu đạt 4.680 tỷ đồng doanh thu tăng 7% và 68 tỷ đồng LNST giảm 63% so...

13 liên quan

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Giàn TAD (Tender Assist Drilling - giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm) PV DRILLING V là giàn khoan đầu tiên...

22 liên quan

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

Vừa qua, PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm 'PV DRILLING V' với BSP.

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling vừa ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm 'PV DRILLING V' với BSP

22 liên quan

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam

Giàn TAD PV DRILLING V là giàn khoan đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ cao để khoan các giếng khoan...

22 liên quan

PV Drilling ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

Vừa qua tại Brunei, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ký kết Hợp đồng...

22 liên quan

PV Drilling trúng thầu cung cấp giàn khoan cho Brunei Shell Petroleum

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) sẽ cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi...

22 liên quan

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Giàn TAD (Tender Assist Drilling) PV DRILLING V là giàn khoan đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ cao...

22 liên quan

Thái Bình - 'cái nôi' của ngành Dầu khí (Kỳ IV)

Với những người trong ngành Dầu khí, khi nhắc đến giếng khoan 61 (GK 61) là nhắc đến một vùng đất thiêng...

Thái Bình - 'cái nôi' của ngành Dầu khí

Sự phát triển của mỗi ngành công nghiệp đều có những mốc son đáng nhớ. Với ngành Dầu khí Việt Nam, đó là...

Những người 'viết' nên kỳ tích ngành dầu khí Việt Nam

Từ năm 2011 trở về trước, tất cả các giàn khoan của Việt Nam hoặc đang vận hành tại Việt Nam đều được thiết...