Cần chiến lược tổng thể, dài hạn cho chống phòng vệ thương mại thép

Cần chiến lược tổng thể, dài hạn cho chống phòng vệ thương mại thép

Thép là một trong những sản phẩm xuất khẩu có nhiều chủng loại với kim ngạch hàng năm khoảng 4,2 tỷ USD năm...

204 liên quan

Cần chiến lược tổng thể, dài hạn cho chống phòng vệ thương mại thép

Cần chiến lược tổng thể, dài hạn cho chống phòng vệ thương mại thép

Thép là một trong những sản phẩm xuất khẩu có nhiều chủng loại với kim ngạch hàng năm khoảng 4,2 tỷ USD năm...

204 liên quan

Hoa Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế với thép tấm không gỉ của Việt Nam

Mới đây, Bộ Công thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp...

204 liên quan

Xuất khẩu giảm từng năm, thép tấm không gỉ Việt Nam vẫn Hoa Kỳ điều tra lẩn tránh thuế

Xuất khẩu sản phẩm thép tấm không gỉ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ liên tục giảm từ 32 ngàn tấn năm 2017 xuống...

204 liên quan

Mỹ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế với sản phẩm thép tấm không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế với thép tấm không gỉ nhập khẩu từ...

204 liên quan

Mỹ điều tra chống lẩn tránh thuế với thép không gỉ của Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế với sản phẩm thép tấm...

204 liên quan

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế với thép tấm không gỉ

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo khởi xướng điều tra áp dụng...

204 liên quan

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế với thép tấm không gỉ

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo khởi xướng điều tra áp dụng...

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế với thép tấm không gỉ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế với sản phẩm...

Mỹ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế đối với thép tấm không gỉ Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ hôm 13/5 đã thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế đối với...

Hoa Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế thép tấm không gỉ Việt Nam

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 13/5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo khởi xướng điều...

204 liên quan