Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Bồi đắp từ truyền thống quê hương, gia đình

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Bồi đắp từ truyền thống quê hương, gia đình

Sinh ra trong một gia đình hiếu học, giàu tình cảm, lòng nhân ái và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống...

29 liên quan

Tự hào miền quê mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Tự hào miền quê mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Những ngày này, chúng tôi về thăm xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), nơi sinh của đồng chí Hoàng...

29 liên quan

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam liên tục thất...

29 liên quan

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung �

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung �

ng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu làm rõ thêm...

7 liên quan

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Ngày 3/11, tại thành phố Lạng Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Lạng...

29 liên quan

Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu-Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu-Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4-11-1909/4-11-2019) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng...

29 liên quan

Người chiến sĩ cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân

Người chiến sĩ cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4-11-1909/4-11-2019) là dịp để chúng ta cùng ôn lại cuộc...

29 liên quan

110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Thời tuổi trẻ sôi nổi

110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Thời tuổi trẻ sôi nổi

Sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, truyền thống yêu nước nồng nàn, Hoàng Văn Thụ sớm bộc lộ là con...

29 liên quan