Ai đặt ra thuật toán chọn lệnh vào sàn HOSE?

Ai đặt ra thuật toán chọn lệnh vào sàn HOSE?

Hệ thống giao dịch nghẽn khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại trong giai đoạn biến động mạnh, nhưng lệnh từ một...

3 liên quan

Kỳ vọng Đại hội XIII chọn ra người xứng đáng nhất

Kỳ vọng Đại hội XIII chọn ra người xứng đáng nhất

Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn được những người thật sự xứng đáng trong những người xứng đáng.

1 liên quan

Blog chứng khoán: Chờ đón phiên bùng nổ thanh khoản

Blog chứng khoán: Chờ đón phiên bùng nổ thanh khoản

Cuối cùng thì VNI cũng vượt được ngưỡng tâm lý 1.100 điểm. Đây là điều cần thiết để tâm lý thêm hưng phấn...

99 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư cho đội ngũ trí thức Khoa học Công nghệ là đầu tư bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư cho đội ngũ trí thức Khoa học Công nghệ là đầu tư bền vững

Thủ tướng đặt kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam trong và...

68 liên quan

Biến chủ trương thành hành động quyết liệt

Biến chủ trương thành hành động quyết liệt

Từ năm 2013 đến 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết liệt kỷ luật hơn 131.000 đảng viên.

126 liên quan

Thông lệnh thực tiễn: Tìm người tài đức

Thông lệnh thực tiễn: Tìm người tài đức

Cần mạnh dạn áp dụng rộng rãi hình thức thi tuyển cán bộ công khai, dân chủ để người trẻ, người tài có cơ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm trọng dụng nhân tài

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm trọng dụng nhân tài

Quan điểm trọng dụng nhân tài, hòa hợp dân tộc thuộc vào những di sản quý báu nhất của Bác Hồ để lại cho...

3 liên quan