Hoàn thiện các quy định phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc

Hoàn thiện các quy định phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc

Xóa bỏ khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và lao động nữ; Gỡ bỏ quy định cấm sử dụng phụ nữ trong...

19 liên quan

Trình tự tổ chức đình công còn phức tạp

Hội thảo tham vấn Công đoàn (CĐ) tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) do Tổng LĐLĐ...

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Trong 2 ngày 14 - 15/9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động...

54 liên quan

Lương làm thêm giờ cần tính lũy tiến

Lương làm thêm giờ cần tính lũy tiến

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đề xuất tăng khung giờ làm thêm lên 400 giờ/năm, bỏ quy định giới hạn làm...

43 liên quan

Lương tối thiểu đáp ứng ngày càng tốt hơn mức sống của người lao động

Lương tối thiểu đáp ứng ngày càng tốt hơn mức sống của người lao động

Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa thống nhất đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 ở mức trung...

57 liên quan

Lương tối thiểu đáp ứng ngày càng tốt hơn mức sống của người lao động

Lương tối thiểu đáp ứng ngày càng tốt hơn mức sống của người lao động

Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa thống nhất đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 ở mức trung...

27 liên quan

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc sửa đổi Bộ Luật Lao động

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc sửa đổi Bộ Luật Lao động

Ngày 26-4, hơn 80 chuyên gia từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức địa phương, các tổ chức quốc tế và cơ quan...