Nước biển chuyển màu ở Quảng Ngãi là do tảo

Nước biển chuyển màu ở Quảng Ngãi là do tảo

Căn cứ kết quả phân tích, lãnh đạo Tổng cục Môi trường nhận định, hiện tượng nước biển có màu cà phê là do...

1 liên quan

Vụ nước biển đổi màu ở Quảng Ngãi do 2 nguyên nhân

Vụ nước biển đổi màu ở Quảng Ngãi do 2 nguyên nhân

Nước biển chuyển màu bất thường ở Quảng Ngãi xuất phát từ 2 nguyên nhân là do có sự xuất hiện nhiều tảo...

19 liên quan

Nước biển Quảng Ngãi đổi màu là do tảo Silic

Tổng cục Môi trường nhận định, nước biển đổi màu là do sự xuất hiện của các loài tảo Silic với mật độ cao...

Đã có kết quả phân tích mẫu nước biển chuyển màu bất thường làm dân lo lắng

Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung và Tây Nguyên đã có kết quả phân tích mẫu nước biển chuyển màu bất thường...

19 liên quan

Kết luận vụ nước biển chuyển màu bất thường làm dân lo lắng

Nguyên nhân làm nước biển chuyển màu bất thường là do có sự xuất hiện nhiều tảo silic, hợp chất lignin và...

Lộ diện 'thủ phạm' khiến nước biển đổi sang màu cà phê ở Quảng Ngãi

Căn cứ kết quả phân tích, lãnh đạo Tổng cục Môi trường nhận định, hiện tượng nước biển có màu cà phê là do...

Mẫu nước biển đổi màu đen tại Quảng Ngãi có nhiều thông số vượt tiêu chuẩn cho phép

Nước biển có màu đen như màu cà phê ở Dung Quất Quảng Ngãi là do sự xuất hiện của các loại tảo Silic với...

19 liên quan

Lộ diện thủ phạm khiến nước biển nhuộm màu cà phê ở Quảng Ngãi

Phân tích 12 mẫu nước biển và trầm tích vùng ven bờ, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp dăm gỗ xả thải...

19 liên quan

Xác định thủ phạm khiến nước biển đổi màu cà phê ở Quảng Ngãi

Phân tích 12 mẫu nước biển, trầm tích vùng ven bờ, các chuyên gia xác định doanh nghiệp dăm gỗ Hào Hưng xả...