Voi trong văn hóa Bắc Ninh

Voi trong văn hóa Bắc Ninh

Từ thuở ban sơ dày công dựng nước, các vua Hùng sớm chinh phục loài uy mãnh rừng xanh trở thành bầu bạn...

75 liên quan

Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam

Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam

Hàng ngày, theo thời khóa, tăng ni sinh HVPGVN tại Hà Nội thức giấc từ 4h sáng, tụng kinh niệm Phật, ăn...

3 liên quan

Lỗ Trí Thâm uống rượu ăn thịt, trên mình có xăm hoa vì sao vẫn đắc đạo?

Lỗ Trí Thâm là một hòa thượng nằm ngoài thanh quy giới luật, cũng là một hiệp khách không màng danh lợi....

Ẩn ý sau lễ cầu siêu mời tất thảy hòa thượng trong vùng

Như đã nói trong các bài trước, sau khi tìm ra 'sư hổ mang' giết vợ Tiểu Tam, minh oan cho Huệ Khanh, cả...

Lỗ Trí Thâm uống rượu ăn thịt, trên mình có xăm hoa vì sao vẫn đắc đạo?

Lỗ Trí Thâm là một hòa thượng nằm ngoài thanh quy giới luật, cũng là một hiệp khách không màng danh lợi....

Thủy hử: Lỗ Trí Thâm uống rượu ăn thịt, trên mình có xăm hoa vì sao vẫn đắc đạo?

Lỗ Trí Thâm là một hòa thượng nằm ngoài thanh quy giới luật, cũng là một hiệp khách không màng danh lợi....

Thủy hử: Bí mật về cây Nhật Nguyệt Quyền Trượng của Lỗ Trí Thâm

Bên cạnh tài nghệ tuyệt luân, thứ giúp Lỗ Trí Thâm lập nên vô số chiến công hiển hách chính là cây Nhật...