Khai mạc Hội chợ sản phẩm an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và Tuần lễ na Lạng Sơn 2018

Khai mạc Hội chợ sản phẩm an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và Tuần lễ na Lạng Sơn 2018

Tối 22/8, Hội chợ sản phẩm nông nghiệp an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; Tuần lễ quảng bá, giới thiệu Na...

Công bố chỉ dẫn địa lý 'Hạt tiêu Quảng Trị'

Công bố chỉ dẫn địa lý 'Hạt tiêu Quảng Trị'

Ngày 31/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Phát triển Pháp tổ chức lễ...

Công bố chỉ dẫn địa lý hạt tiêu Quảng Trị

Công bố chỉ dẫn địa lý hạt tiêu Quảng Trị

Chiều 31/7, tại thành phố tỉnh lỵ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp Cơ quan phát triển Pháp cùng Bộ Khoa học...

Công bố chỉ dẫn địa lý 'Hạt tiêu Quảng Trị'

Công bố chỉ dẫn địa lý 'Hạt tiêu Quảng Trị'

Ngày 31/7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Cơ quan phát triển Pháp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ...

Công bố chỉ dẫn địa lý 'hạt tiêu Quảng Trị: 'Vàng đen' sẽ có giá hơn
Công bố chỉ dẫn địa lý 'hạt tiêu Quảng Trị: 'Vàng đen' sẽ có giá hơn - Ảnh 1 Công bố chỉ dẫn địa lý 'hạt tiêu Quảng Trị: 'Vàng đen' sẽ có giá hơn - Ảnh 2 Công bố chỉ dẫn địa lý 'hạt tiêu Quảng Trị: 'Vàng đen' sẽ có giá hơn - Ảnh 3

Công bố chỉ dẫn địa lý 'hạt tiêu Quảng Trị: 'Vàng đen' sẽ có giá hơn

Đặc sản hạt tiêu Quảng Trị được ví là 'vàng đen' đang đứng trước vận hội mới khi được mở rộng chỉ dẫn địa lý.