Tìm về nguồn cội...

Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, hòa theo dòng chảy cuộc đấu tranh của Nhân dân ta chống thực dân...

1 liên quan

Một số nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa chính trị

Một số nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa chính trị

Nhìn vào thành quả lãnh đạo cách mạng nước ta gần một thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất hiện như...

42 liên quan

Những người lính '4 cùng' mang quân hàm xanh

Quảng Đức, xã miền núi thuộc diện khó khăn của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh có tới 3/4 diện tích là đồi...

3 liên quan

Phong trào Đồng Khởi - Bước ngoặt của cách mạng Miền Nam

Sáng 19/12, tại Bến Tre, diễn ra Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia 'Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước ngoặt của...

Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ rất sớm. Ngay...

Cục Chính trị, Binh chủng Thông tin liên lạc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Sáng 8-11, Cục Chính trị, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày...

127 liên quan

Dấu ấn cuộc vận động và danh hiệu 'Ba nhất'

Vào đầu năm 1961, để động viên, cổ vũ toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tin tưởng phấn khởi,...

9 liên quan

Sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn trong Di chúc của Bác

50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường...

DI CHÚC BÁC SÁNG LÒNG TA: Ông Út làm theo lời Bác!

Thấy dân cơm không đủ no, áo mặc không đủ ấm, lòng ông Phùng Minh Út day dứt. Ông nhớ thời đi bộ đội được...

Phát huy hiệu quả các loại sách lý luận chính trị

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất...

168 liên quan

Bài 4: Lời tuyên thệ và cam kết chính trị trước nhân dân

Đọc kỹ bản Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ...