PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

VH- Thực hiện chỉ đạo của Công ty Cổ phần Điện lực miền Trung(EVNCPC) về việc cung cấp các dịch vụ điện trực...

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

VH- Thực hiện chỉ đạo của Công ty Cổ phần Điện lực miền Trung(EVNCPC) về việc cung cấp các dịch vụ điện trực...

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

VH- Thực hiện chỉ đạo của Công ty Cổ phần Điện lực miền Trung(EVNCPC) về việc cung cấp các dịch vụ điện trực...

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa: Sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa: Sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 31/8/2018 vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa chính thức khai trương Trung tâm Dịch vụ hành...

Khánh Hòa: Khai trương trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến

Khánh Hòa: Khai trương trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến

Thông qua hệ thống nền tảng công nghệ, Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa cung cấp...

Đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Chiều 31/8, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã khai trương Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến...

Khánh Hòa xây dựng trung tâm hành chính công dành mọi tiện ích cho khách

Khánh Hòa xây dựng trung tâm hành chính công dành mọi tiện ích cho khách

Chiều 31-8, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai trương Trung tâm Dịch vụ hành chính công...

Khánh Hòa: Khai trương Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Khánh Hòa: Khai trương Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Khai thác tiện ích của mạng internet để cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân, tổ chức một cách nhanh...