Học viện Ngoại giao tuyển dụng 40 viên chức theo hình thức thi tuyển

Học viện Ngoại giao tuyển dụng 40 viên chức theo hình thức thi tuyển

Chế độ tiền lương với công chức, viên chức nhiều ngành thay đổi ra sao?

Chế độ tiền lương với công chức, viên chức nhiều ngành thay đổi ra sao?

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm

Tiền lương mới của viên chức biên tập viên, phóng viên có hiệu lực từ 10/10

Tiền lương mới của viên chức biên tập viên, phóng viên có hiệu lực từ 10/10

Nguyên Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Công chức, viên chức thôi việc là cơ hội đẩy mạnh cải cách công vụ

Nguyên Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Công chức, viên chức thôi việc là cơ hội đẩy mạnh cải cách công vụ

Trao thưởng cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi

Trao thưởng cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi

Quảng Ngãi: Kỷ luật hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2022

Quảng Ngãi: Kỷ luật hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2022

Hơn 2 năm, gần 40 nghìn công chức, viên chức thôi việc: Cách nào giữ chân?

Hơn 2 năm, gần 40 nghìn công chức, viên chức thôi việc: Cách nào giữ chân?

Quảng Ngãi: Kỷ luật hơn 87 cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2022

Quảng Ngãi: Kỷ luật hơn 87 cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2022

Hơn 39.000 công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm

Hơn 39.000 công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm

Vấn đề cấp thiết...

Vấn đề cấp thiết...

Bản tin thời sự sáng ngày 02/10/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 02/10/2022

Bỏ các chứng chỉ không phù hợp với BTV, phóng viên, đạo diễn truyền hình

Bỏ các chứng chỉ không phù hợp với BTV, phóng viên, đạo diễn truyền hình

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm

Chính sách tiền lương mới của công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10

Chính sách tiền lương mới của công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10

Trên 39.500 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc: Ngành giáo dục, y tế chiếm số lượng nhiều nhất

Trên 39.500 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc: Ngành giáo dục, y tế chiếm số lượng nhiều nhất

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm qua

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm qua