Tảo hôn và hệ lụy

Tảo hôn và hệ lụy

Tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 1,5 triệu người. Do còn hạn chế về nhận thức, ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu...

Đi thực tập ngành điện, sinh viên bị bắt làm công nhân xúc cát, bốc gạch

Đi thực tập ngành điện, sinh viên bị bắt làm công nhân xúc cát, bốc gạch

Học ngành cơ điện tử nhưng nhiều sinh viên năm nhất tại một trường cao đẳng nghề ở Hà Tĩnh khi đi thực tập...

8 liên quan

Tảo hôn và những hệ lụy

Tảo hôn và những hệ lụy

Tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 1,5 triệu người, trong đó gần 50% là người dân tộc thiểu số. Đời sống của đồng...

Gia Lai: Trao chủ trương đầu tư 10 dự án với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

Gia Lai: Trao chủ trương đầu tư 10 dự án với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai năm 2018 đã diễn ra tại TP. Pleiku....

10 dự án đầu tư vào Gia Lai gần 5 nghìn tỷ đồng

10 dự án đầu tư vào Gia Lai gần 5 nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đăng ký gần 5 nghìn tỷ đồng,...

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh

Chiều 23/5, UBND tỉnh Gia Lai đã tiến hành họp báo công bố thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia...