Lễ bỏ mả được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ bỏ mả được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành quyết định công nhận 8 di sản văn hóa phi vật thể Quốc...

Lễ bỏ mả được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ bỏ mả được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành quyết định công nhận 8 di sản văn...

Việt Nam có thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Việt Nam có thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản...

Thêm 8 di sản được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 8 di sản được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản...

Thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh...

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Bến Tre ngày 06/6/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Bến Tre ngày 06/6/2018

Công ty điện lực Bến Tre thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 06/6/2018