Thanh Hóa: Kỷ luật nam cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Thanh Hóa: Kỷ luật nam cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác, nam cán bộ cảnh sát giao thông bị kỷ luật bằng hình thức cảnh...

Kỷ luật nam cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Kỷ luật nam cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác, nam cán bộ cảnh sát giao thông bị kỷ luật bằng hình thức cảnh...

Kỷ luật cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Kỷ luật cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Sau khi bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác, nam cán bộ CSGT bị đơn vị kỷ luật bằng hình thức cảnh...

Bản quy ước thôn Đào Xá: Nếp sống văn minh trong việc cưới, mừng thọ và lễ hội

Bản quy ước thôn Đào Xá: Nếp sống văn minh trong việc cưới, mừng thọ và lễ hội

Bản quy ước của làng Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội được xây dựng dựa trên cơ sở kỷ cương...

Công an chính quy về làm công an xã

Công an chính quy về làm công an xã

Bộ Chính trị thông qua Đề án 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn,...

Thầy thuốc dành cả cuộc đời chữa bệnh miễn phí cứu người

Thầy thuốc dành cả cuộc đời chữa bệnh miễn phí cứu người

Thầy thuốc tên Đào Kế Việt (hơn 80 tuổi) hằng ngày cụ vẫn rong ruổi đạp chiếc xe cà tàng để chữa bệnh cho...

1 liên quan