(baodautu.vn) HĐQT Công ty cổ phần FPT dự kiến phát hành thêm cổ phiếu FPT để đổi cho các cổ đông tại các công ty con, biến các công ty này thành công ty 100% vốn FPT.

Theo tờ trình dự kiến sẽ được ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm 15/4 tới, những công ty thành viên mà FPT dự kiến sẽ đổi cổ phiếu để tái cấu trúc gồm Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT, Công ty cổ phần Phần mềm FPT, Công ty cổ phần Thương mại FPT mà FPT lần lượt sở hữu 92,26%, 66,07% và 91,79% vốn điều lệ. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo phương thức FPT sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông còn lại trong 3 công ty nêu trên theo các tỷ lệ hoán đổi căn cứ trên kết quả định giá xác định giá trị cổ phiếu FPT và 3 công ty. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi, 3 công ty trên sẽ chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do FPT là chủ sở hữu duy nhất. Hoạt động và ngành nghề kinh doanh của các công ty này vẫn giữ nguyên như trước khi hoán đổi. Toàn bộ tài sản và phần vốn góp của các công ty cổ phần sẽ được chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn sau chuyển đổi. Công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi công ty chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Số lượng cổ phần phát hành dự kiến sẽ là 19.830.986 cổ phần. Cụ thể, tỷ lệ hoán đổi dự kiến được đưa ra là 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) tương đương 1,22 cổ phiếu FPT; 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) tương đương 1 cổ phiếu FPT; 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại FPT (FPT Trading) tương đương 0,91 cổ phiếu FPT. Với tỷ lệ hoán đổi như trên, dự kiến, số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi lấy 3.485.551 cổ phần Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT là 4.252.372 cổ phần, số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi lấy 12.794.014 cổ phần Công ty cổ phần Phần mềm FPT là 12.794.014 cổ phần, số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi lấy 3.060.000 cổ phần Công ty cổ phần Thương mại FPT là 2.784.600 cổ phần. Trao đổi về cơ sở để đưa ra tỷ lệ hoán đổi như trên, ông Trương Đình Anh, Tổng giám đốc FPT cho biết, FPT đã thuê một công ty tư vấn độc lập định giá và xác định phương án chuyển đổi. Theo tính toán của đơn vị tư vấn, EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) sau khi hoàn tất việc hợp nhất sẽ tăng lên. Ngoài ra, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới, HĐQT Công ty cổ phần FPT cũng sẽ trình bày kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2010. Theo đó, doanh số toàn Tập đoàn đạt mức 20.516 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2009; lãi trước thuế đạt trên 2.022 tỷ đồng, vượt 19% so với cùng kỳ năm 2009; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 1.263 tỷ đồng, so với năm 2009 đã tăng 19%; lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân là 6.598 đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2009. Đối với một số mảng hoạt động chính mà FPT tham gia, trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm, dịch vụ tin học, Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT tăng trưởng doanh thu 8% so với 2009, đạt 3.250 tỷ đồng. Trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, Công ty cổ phần Phần mềm FPT đạt trên 1.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong mảng viễn thông, Công ty cổ phần Viễn thông FPT đạt doanh thu 2.450 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2009. Trong lĩnh vực phân phối và sản xuất sản phẩm công nghệ, Công ty cổ phần Thương mại FPT đạt doanh thu 13.339 tỷ đồng, tăng 5%. Trong lĩnh vực đào tạo, Đại học FPT cũng đạt mức tăng trưởng doanh thu 59%.