Cùng với việc mua thỏa thuận 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông nội bộ, tổng lượng cổ phiếu Tài chính Hoàng Huy đăng ký mua 20,07 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng lên 37,35%.

Tai chinh Hoang Huy dang ky mua hon 15 trieu co phieu HHS tu co dong ben ngoai - Anh 1

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa thông báo đăng ký mua thêm 20,07 triệu cổ phiếu HHS của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Trong đó, TCH dự kiến mua thỏa thuận hơn 5 triệu cổ phần từ các cổ đông nội bộ bao gồm ông Đỗ Hữu Hạ (Chủ tịch HĐQT), bà Nguyễn Thị Hà và bà Đỗ Thị Huyền Trang.

Còn lại, gần 15,07 triệu cổ phần, tổ chức này sẽ mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 12/9 đến 11/10/2016.

Nếu thực hiện thành công giao dịch này, số lượng cổ phiếu HHS do Tài chính Hoàng Huy đã tăng từ 80,42 triệu cổ phiếu lên 100,49 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu dự kiến sẽ tăng từ 29,81% lên 37,25%.

Tài chính Hoàng Huy cho biết mục đích thực hiện giao dịch nhằm tăng tỷ lệ sở hữu như Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của HHS đã thông qua. Theo đó, HHS cho phép TCH tăng sở hữu tại HHS lên tối đa 50% mà không phải chào mua công khai).

Được biết, Tài chính Hoàng Huy đang thực hiện các thủ tục đ ể niêm yết trên Sở GDCK Tp.HCM.