(VOH) - Tái cơ cấu nền kinh tế là nhu cầu cấp thiết. Mục tiêu là trong vòng 10 năm tới sẽ đưa nước ta đi vào quỹ đạo phát triển ổn định, bền vững, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực.

Hiện nay kinh tế Việt Nam đang đứng trước 3 nhiệm vụ gắn kết với nhau. Ở tầm ngắn hạn là tiếp tục đối phó với các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu. Ở tầm trung hạn là vận dụng những cơ hội mới, ứng phó với những thách thức mới của thời kỳ "hậu khủng hoảng". Ở tầm dài hạn hơn là chuẩn bị cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Việc tái cơ cấu của Việt Nam sẽ tập trung vào lĩnh vực đầu tư, nhất là đầu tư công vào hạ tầng cơ sở; tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó tiếp tục đẩy nhanh tiên trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu hệ thống tài chính-ngân hàng. Bên lề kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 12, phóng viên Đài TNND TPHCM đã trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên-Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội xoay quanh việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế đất nước. Quốc Dũng