Sáng nay (17/11/2011), Diễn đàn Thương mại điện tử Việt Nam 2011 (EcomBiz 2011) do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT), Bộ Công Thương chủ trì đã được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề: Tái cơ cấu theo hướng xây dựng kiến trúc doanh nghiệp (DN).

Sáng nay (17/11/2011), Diễn đàn Thương mại điện tử Việt Nam 2011 (EcomBiz 2011) do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT), Bộ Công Thương chủ trì đã được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề: Tái cơ cấu theo hướng xây dựng kiến trúc doanh nghiệp (DN).

CôngThương - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, để ứng phó với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới Việt Nam cũng không tránh khỏi những nguy cơ, vì thế, ngay từ thời điểm này các DN phải triển khai tái cơ cấu có hiệu quả. Tái cơ cấu theo hướng xây dựng kiến trúc DN là một bức tranh kiến trúc đa chiều thể hiện các bộ phận cấu thành nên một DN và mối quan hệ giữa các bộ phận. Trong kiến trúc DN hoạt động chuyên môn và công nghệ thông tin (CNTT) được sắp xếp một cách đồng bộ trong tầm nhìn chiến lược chung của DN. Từ đó, yêu cầu đặt ra với DN Việt Nam trong mục tiêu tái cơ cấu là ứng dụng CNTT vào phát triển TMĐT một cách có hiệu quả.

Thứ trưởng nhấn mạnh, diễn đàn cần tập trung thảo luận sâu về vai trò của kiến trúc DN trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoan 2011- 2015, đáp ứng yêu cầu về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nêu tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Các tập đoàn, công ty, hệ thống ngân hàng thương mại và DN là những đối tượng cần đi đầu trong công tác đổi mới và xây dựng kiến trúc DN phù hợp với tầm nhìn kinh doanh trong 5 năm tới.

Bà Judith Jones- Giám đốc điều hành Tổ chức Architecting the Enterprise- cho biết: Trong thời đại ngày nay, để thiết lập một nền tảng nhằm thúc đẩy khả năng sinh lợi và tăng trưởng cho DN, đồng thời để đẩy mạnh vai trò hỗ trợ của CNTT, các DN trên thế giới ngày càng quan tâm tới việc xây dựng kiến trúc DN (Enterprise Architecture). Kiến trúc DN đặc tả mối quan hệ giữa kiến trúc của hệ thống CNTT và kiến trúc của hệ thống nghiệp vụ; mô tả cách thức hai kiến trúc này tương hợp với nhau để hệ thống CNTT hỗ trợ một cách có hiệu quả cho hệ thống nghiệp vụ. Kiến trúc DN kết nối các bộ phận khác nhau, cho phép giao tiếp, công tác, chia sẻ trong DN và tạo ra những giá trị lớn hơn từ việc đầu tư ứng dụng cho CNTT.

Cũng theo bà Judith Jones, tại thời điểm này phương pháp TOGAF (khung kiến trúc DN) giúp xây dựng kiến trúc DN và tầm quan trọng của kiến trúc DN trong công cuộc tái cấu trúc, nhất là trong bối cảnh hội nhập, được đánh giá là giải pháp phù hợp nhất với DN Việt Nam.

Cũng tại diễn đàn, báo cáo về TMĐT Việt Nam giai đoạn 2011- 2015, ông Trần Hữu Linh- Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT, Bộ Công Thương- cho biết, phát triển TMĐT giai đoạn mới sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, đề ra mục tiêu, chính sách, giải pháp cụ thể để đưa TMĐT Việt Nam lên một tầm mới.