Nạn đào đãi vàng trái phép tiếp tục tái diễn tại khu vực núi nằm trên địa bàn thôn 3, xã Trà Giang, H.Trà Bồng (Quảng Ngãi). Hàng chục người từ khắp nơi đổ về đây đã đào nhiều hầm hố với độ sâu khoảng 20m nhằm lấy đất, đá xay nghiền thành bột để đãi vàng khiến rừng bị phá hoại nghiêm trọng.