Tài khoản chứng khoản mở mới tháng 3 cao kỷ lục, chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân

Gốc
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tháng 3 cao kỷ lục. Hạt điều xuất khẩu tăng số lượng nhưng giảm giá trị. Singapore dẫn dầu thế giới về dịch vụ du thuyền.

Nguồn Tiền Phong https://tienphong.vn/tai-khoan-chung-khoan-mo-moi-thang-3-cao-ky-luc-chu-yeu-la-nha-dau-tu-ca-nhan-post1326657.tpo