Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII: Chưa thật sự thỏa mãn với...

(CATP) Với mục tiêu trả lời chất vấn tập trung hơn, mạch lạc hơn và thiết thực hơn, QH đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ và 7 Bộ trưởng theo nhóm vấn đề, từ sáng 11 đến sáng 13-11-2008.

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/11/20081112.18669.ca