(AutoPro) - Tài liệu kỹ thuật những năm 40, 50 của Chrysler đã tận dụng những hình ảnh hoạt hình hấp dẫn không ngờ.Xem tiếp