Liên bộ Y tế - Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bị tai nạn giao thông (TNGT).

Theo đó, trong khi chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra TNGT người bị tai nạn được hưởng chế độ BHYT theo quy định. Khi xác định TNGT là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, người bị tai nạn có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí khám bệnh chữa bệnh cho quỹ BHYT.

Các trường hợp là trẻ dưới 14 tuổi, người từ 80 tuổi trở lên được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT mà không phải thực hiện việc xác định hành vi vi phạm về giao thông. Thông tư có hiệu lực từ 26.12.2011.

Liên Châu