Tai nạn lao động chết người giảm

Gốc
Đó là đánh giá của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tại hội nghị tổng kết Dự án 3 Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019 tổ chức mới đây.

Qua triển khai dự án, từ năm 2016 đến nay, đã có 32.000 người làm các nghề yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ và công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được huấn luyện về AT-VSLĐ, chưa kể 6.000 người làm công tác AT-VSLĐ và y tế lao động được bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ 12.000 doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý AT-VSLĐ; tuyên truyền phổ biến thông tin về AT-VSLĐ đến 142 làng nghề và 1.195 hợp tác xã. Hiệu quả của dự án đã góp phần giảm tần suất tai nạn lao động ở khu vực có tham gia BHXH và không tham gia BHXH (giảm 18,1%).

Năm 2020, Dự án 3 tiếp tục đặt mục tiêu ngăn chặn và giảm trên 6% tai nạn lao động chết người trong lĩnh vực có nguy cơ cao; tăng mới 150 doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hiệu quả các mô hình quản lý công tác AT-VSLĐ; hỗ trợ huấn luyện về AT-VSLĐ trên 45.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

T.Ngôn

Nguồn Người Lao Động : http://nld.com.vn/cong-doan/tai-nan-lao-dong-chet-nguoi-giam-20191210205617643.htm