(ĐTCK-onlne) Theo thông tin từ CTCP Tài Nguyên, ngày 3/4, Công ty sẽ tổ chức họp ĐHCĐ để thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương án niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM (HSX). Theo đó, Công ty dự kiến sẽ xin ý kiến về kế hoạch doanh thu 120 - 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 20 - 25 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến sẽ thực hiện niêm yết trên HSX vào quý II/2010.

Năm 2009, Tài Nguyên đạt doanh thu sau hợp nhất là 6,993 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2,253 tỷ đồng. Công ty cũng đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng (đầu năm 2009) lên 85 tỷ đồng (cuối năm 2009). Theo ông Nguyễn Gia Long, Tổng giám đốc Công ty thì từ năm 2010, lợi nhuận của Công ty sẽ khả quan hơn do các mảng hoạt động chính của Công ty mới bắt đầu sinh lợi do các dự án đều mới triển khai trong một vài năm vừa qua.