ND - Tại phiên họp thứ 7, trong ngày làm việc thứ ba 27-3, Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự.