Hỏi:

small_9784.jpg Doanh nghiệp mượn tài sản của người thân không kinh doanh để phục vụ sản xuất kinh doanh (có hợp đồng cho mượn) thì các chi phí phát sinh để sử dụng những tài sản đó có được tính vào chi phí hợp lý và trích khấu hao không? (Nguyễn Trung Long, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )